DELFIN

ul. Hanki Sawickiej 20

62-800 Kalisz

62 767 72 70
62 767 72 71

admin@delfin.kalisz.pl